“Com a filla d’immigrants, he heretat l’estatus legal dels meus pares”